สถานที่ดำน้ำ

แหล่งดำน้ำที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะพะงัน

Shark Island - Koh Tao

กงทรายแดง(Shark Island) ใกล้เกาะเต่า

กงทรายแดงหรือถ้าแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษก็แปลว่าเกาะฉล ...

ซากเรือหลวงสัตกูต

ซากเรือหลวงสัตกูตตั้งอยู่ประมาณ 1กิโลเมตรห่างจากชา ...
Sail-Rock_Site-de-plongée

หินใบ(Sail Rock)

หินใบคือสถานที่ดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทย ...

เกาะม้า

ส่วนใหญ่ของเกาะม้าเป็นหน้าผาหินที่ชันและคมและไม่สา ...